Loading...

Wajib Membayar Zakat Fitrah Bagi Setiap Muslim

Halaman: 1 2 3 4

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh setiap badan baik itu laki-laki ataupun perempuan muslim yang mampu dengan beberapa syarat yang sudah ditetapkan.

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap badan atau individu termasuk juga bayi, bahkan meski ia baru lahir di sore hari tanggal akhir bulan Ramadhan.

Adapun fungsi atau tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk membersihkan atau menyucikan diri dari harta-harta yang dimiliki di dunia.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
  2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
  3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
  4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Zakat Fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, besar maupun kecil, bahkan wajib bagi bayi yang baru lahir dan orang sakit yang mendekati ajal sekalipun, yang memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Zakat Fitrah adalah zakat wajib yang bersifat universal, tanpa memandang gender, jenis kelamin, status social, suku bangsa, maupun umur.

Khusus untuk bayi, anak kecil dan istri maka yang wajib menunaikan zakat adalah laki-laki yang wajib menafkahinya yaitu ayah dan suami. Namun, bagi yang mampu dianjurkan membayar sendiri.

loading...
Loading...
Wajib Membayar Zakat Fitrah Bagi Setiap Muslim | akbar | 4.5